Ajutorul de deces - 5429 lei se acordă în cazul decesului pesionarului sau asiguratului.

Insa, daca decedatul nu a fost pensionar si nici angajat la data decesului, iar una dintre rudele de gradul I (fiu, fiica sau sot) este pensionar sau angajat, se acorda un ajutor de 2714,5 lei.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

• soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul

• oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces

• certificat de deces (original şi copie)

• act de identitate al solicitantului (original şi copie)

• certificat de nastere/ casatorie

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura - original şi copie)

• cupon de pensie